Πέμπτη, 12 Ιανουαρίου 2012

ΤΡΟΜΑΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ALPHA BANK

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ 64 ΔΙΣ ΕΦΥΓΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΑΠΟ ΤΟΤΕ ΠΟΥ ΑΡΧΙΣΕ Η ΚΡΙΣΗ!Περισσότερα από 64 δισ. ευρώ «αποσύρθηκαν» από το εγχώριο τραπεζικό σύστημα από τα τέλη του 2009 μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου 2011, λόγω των επιπτώσεων της δημοσιονομικής κρίσης που διανύει η Ελλάδα. Όπως αναφέρεται στο εβδομαδιαίο δελτίο της...
Alpha Bank (www.alpha.gr), οι καταθέσεις στις τράπεζες μειώθηκαν σταδιακά από τα 237,3 δισ. ευρώ στο τέλος του 2009, στα 172,8 δισ. ευρώ στο τέλος του Νοεμβρίου του 2011.

Το τρίμηνο Σεπτεμβρίου- Νοεμβρίου 2011, η μείωση των καταθέσεων έφτασε τα 15,7 δισ. ευρώ. Η φυγή κεφαλαίων αποδίδεται στην πολιτική κατάσταση που επικρατούσε στη χώρα, στην υποβάθμιση των προοπτικών ανάπτυξης της οικονομίας από την τρόικα για το 2012-2013, αλλά ακόμη και για το διάστημα 2016-2030, καθώς και στην καθυστέρηση για την καταβολή της 6ηςε δόσης.

Η δόση καταβλήθηκε το Δεκέμβριο του 2011 αντί για το Σεπτέμβριο του 2011, υποχρεώνοντας το ελληνικό δημόσιο να αποσύρει όλες τις καταθέσεις του από τις ελληνικές τράπεζες για να εξυπηρετήσει τις τρέχουσες υποχρεώσεις του, ενώ ταυτόχρονα σημειώθηκε εκροή ιδιωτικών καταθέσεων ύψους 15,7 δισ. ευρώ περιορίζοντας αναλόγως τις δυνατότητες χρηματοδότησης του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα.

Επιπλέον, όπως αναφέρεται στο οικονομικό δελτίο της Alpha Bank, η συνεπαγόμενη χειροτέρευση του οικονομικού και επενδυτικού κλίματος στη χώρα, λόγω των ανωτέρω πρακτικών, επανέφεραν την οικονομική δραστηριότητα στη χώρα σε ταχεία πτώση στο τέταρτο τρίμηνο του 2011, από τη σαφή ανάκαμψη που είχε σημειωθεί σε πολλούς τομείς του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας στο τρίτο τρίμηνο του 2011.

Δεν υπάρχουν σχόλια: